Društvo tavares akademija, Vetrinjska ulica 24, 2000 Maribor, (v nadaljevanju “organizator”) organizira Nogometni kamp Marcos Tavares med 25.6 in 29. 6. 2022 za vse osnovnošolske otroke od 7. do 15. leta starosti (od zaključenega prvega do devetega razreda).

Program, cena in način prijave na nogometni kampi so objavljeni na spletni strani https://www.tavaresakademija.si/. Prijave bodo mogoče le preko elektronske prijave in bodo odprte do zapolnitve mest.

Starši oziroma skrbniki (v nadaljevanju “starši”) otroke pripeljejo na lokacijo nogometnega kampa in ob zaključku pridejo tudi ponje na isto lokacijo. Skupni prevoz ni organiziran.

Za vključevanje otrok s posebnimi potrebami v nogometni kamp se je potrebno vnaprej pogovoriti in dogovoriti z organizatorjem.

Udeleženec kampa mora imeti urejeno zdravstveno zavarovanje.

Cena udeležbe na nogometnem kampu vključuje vse, kar je našteto v program in objavljeno na spletne mestu tavaresakademija.si.

Organizator si pridržuje popolno diskrecijsko pravico izbire med prijavljenimi na način, da bodo smiselno zapolnjene vse tri starostne kategorije (po številu in spolu udeležencev). Organizator bo namreč udeležence razporedil v različne starostne kategorije in si pridržuje popolno diskrecijsko pravico glede velikosti skupine oz. števila udeležencev v posamezni skupini. Prav tako si organizator pridržuje diskrecijsko pravico glede odločitve, koliko udeležencev bo na kamp prišlo skozi dobrodelni program in koliko skozi sponzorski program.

Skupaj z obvestilom o sprejemu na kamp se staršu, ki je izpolnil prijavnico, po elektronski pošti pošlje nalog za plačilo (predračun), ki ga je potrebno plačati v roku 8 dni in organizatorju posredovati dokazilo o plačilu (po e-pošti). V primeru prijave na kamp manj kot 7 dni pred začetkom kampa je potrebno račun plačati v roku treh (3) dni po prijavi otroka.

Morebitno odjavo je potrebno sporočiti vsaj 14 dni pred začetkom kampa– pisno preko e-pošte na naslov info@tavaresakademija.si. V primeru prepozne odpovedi (kasneje kot 14 dni pred začetkom kampa) bo organizator zaračunal administrativne stroške odpovedi v višini 50 € stroškov odpovedi, če je odpoved v zadnjem tednu pred začetkom kampa, bo organizator zaračunal administrativni strošek v višini 100 €. V primeru dokazljivih izrednih razlogov se stroške odpovedi
lahko oprosti (udeleženec oz. starš mora odpovedi predložiti ustrezna dokazila, sicer se odpoved šteje za neutemeljeno).

V primeru, da bi udeleženec kadarkoli prekinil svojo nastanitev na nogometnem kampu je organizator upravičen do polnega plačila, razen v primeru, ko bi organizator uspel zagotoviti zamenjavo, in sicer na način, da bi se nogometnega kampa udeležil prvi otrok s čakalne liste.

Če je skupina znotraj posamičnih starostnih razredov zapolnjena, lahko starši prijavijo otroka na čakalno listo. V primeru odpovedi kakšnega od udeležencev znotraj posamične starostne skupine, se udeležence na čakalni listi obvesti o prostem mestu. Ko starši potrdijo udeležbo, se prijavo obravnava kot redno prijavo. Starši ob prihodu na kamp podpišejo izjavo o udeležbi v programu ter dovoljenje za fotografiranje, video in avdio snemanje, dovoljenje za udeležbo na vseh ostalih športnih aktivnostih (pohodništvo, kopanje, kolesarjenje, nogomet, plezanje ipd) ter za prevoz z vozilom organizatorja v primeru nujne medicinske pomoči. V kolikor se udeleženec zaradi zdravstvenih ali drugih razlogov ne sme ali ne more udeležiti katere izmed drugih dejavnosti (poleg nogometa), morajo starši o tem obvestiti organizatorja (najkasneje ob podpisu izjave o udeležbi).

Starši s prijavo otroka na nogometni kamp izrecno soglašajo s tem, da udeležba na kampu predstavlja športno aktivnost, v okviru katere lahko pride do poškodb, za katere organizator ne odgovarja. Starši morajo ob prijavi obvestiti organizatorja o morebitni dietni prehrani, o vseh morebitnih alergijah in ostalih bolezenskih oziroma zdravstvenih stanjih otrok, ki jih prijavljajo na nogometni kamp. Ob podpisu izjave pa morajo organizatorja seznaniti z načinom uporabe morebitnih zdravil oziroma zdravstvenih pripomočkov ter izrecno zagotoviti, da so udeleženci povsem samostojni pri doziranju, uživanju oziroma uporabi zdravil ali zdravstvenih pripomočkov.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe hišnega reda in do popolne omejitve obiskov s strani staršev in sorodnikov.

Organizator ne odgovarja za osebne predmete udeležencev kampa.

Datum dokumenta: 24.6.2021